Вівторок, 11.12.2018, 13:06
   ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ

Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Міні-чат
Статистика

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Порядний той,

хто своє право вимірює своїми обов’язками.

 

Лакордер

 

Однією з необхідних умов перетворення України у справжню правову державу є підвищення рівня правової освіти населення, у першу чергу – молоді. Чимало роблять для цього засоби масової інформації, громадські організації, правоохоронні органи. Але найважливіше місце тут займає навчальний заклад.

Правова освіта та виховання, профілактика правопорушень серед підлітків постійно в центрі уваги педагогічного колективу Полтавського професійного ліцею сфери послуг. Підвищенняправовоїкультуривсіхучасниківнавчально-виховногопроцесу, а самеучнів, педагогів, батьківздійснюється як через систематичнуправову пропаганду, так і через додержанняправових норм у діяльностіліцею.

Система правового виховання в Полтавськомупрофесійномуліцеїсферипослугбазується на правових актах і документах, таких як КонституціяУкраїни, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Закон України «Про охоронудитинства», Указ Президента України «Про Національнупрограмуправовоїосвітинаселення», включаєправоосвітню роботу та роботу по попередженнюправопорушень.

Реалізуючи комплексну програму профілактики злочинності і дитячої бездоглядності, колектив ліцею працює над створенням таких умов, де кожна дитина буде почувати себе комфортно і зможе реалізувати свої здібності.

Попередженню правопорушень, злочинів сприяє залучення учнів до гуртків, спортивних секцій, змістовне проведення дозвілля.

Правова освіта та правове виховання це спеціалізована, систематична підготовка людей до суспільного життя в умовах демократії.

Правова освіта та правове виховання – це складна динамічна система, що поєднує:

- правові знання, на основі яких формуються уявлення про організацію життя громадян в політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному середовищі демократичної держави;

- громадські чесноти - норми, установки, цінності та якості, притаманні громадянину демократичного суспільства.

Навчальний заклад визнається осередком формування громадськості, що має сприяти розвитку демократичної, політичної культури, формуванню політико-правових знань, політичних умінь, гідності та відповідальності у молодих людей, усвідомленню і прийняттю ними демократичних принципів життя та пріоритету прав людини.

Мета правової освіти та правового виховання створення умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні правова культура, усвідомлені цінності свободи, прав людини, відповідальність, готовність до компетентної участі у громадському житті.

Завдання правової освіти та правового виховання:

- сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і свободи людини;

- надати основні правові знання;

- сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті;

- створити умови для набуття учнями досвіду конструктивної демократичної взаємодії з іншими громадянами суспільства.

Оволодівши основами правових знань, учні протягом усього свого подальшого життя будуть збільшувати їхній обсяг, поглиблювати їх.

У Полтавському професійному ліцеї сфери послуг розроблена наскрізна система бесід та тематичних годин з морально-правового, патріотичного виховання учнів. Правове виховання учнів не зводиться до ознайомлення їх з деякими питаннями кримінального права, з «літерою»закону. Періодично запрошуються працівники правоохоронних органів, які виступаючи перед дітьми, не лише висвітлюють конкретні злочини, механізми їх скоєння і розкриття, а й аналізуюють їх, дають морально-правову оцінку негативним вчинкам, підкреслюють невідворотність відповідальності за скоєне. Особлива увага приділяється проблемі виховання в учнів поваги до тих, хто охороняє порядок і закон.

Здійснення правовиховної роботи з дітьми вимагає використання негативних прикладів, щоб показати недоцільність їх наслідування. По-перше, важливо не зловживати такими прикладами, щоб в учнів не сталося враження про навколишнє середовище як про сукупність тільки негативних явищ. По-друге, треба домагатися колективного осуду негативних проявів, які мають місце в класі чи школі. По-третє, якщо учні не розуміють суті негативного вчинку, є потреба розвінчати його на конкретних прикладах, зокрема зрозумілих і відомих їм, показати його аморальність. По-четверте, необхідно розкрити учням шкідливість і аморальність окремих звичок, які призводять до окремих негативних вчинків. По-п'яте, особлива виховна цінність у залученні школярів до посильної діяльності у боротьбі з проявами морального «зла».

Складовою правового виховання є превентивне виховання школярів, яке практикується у Полтавському професійному ліцеї сфери послуг. Профілактика правопорушень неповнолітніх вимагає своєрідного підходу і до вибору методів та форм виховної роботи. У превентивній роботі рекомендується застосовувати такі методи, що сприяють формуванню у школярів умінь та навичок правомірної поведінки. Досвід переконує, що часто учні в певних ситуаціях діють неправомірно, тому що не мають досвіду, а теоретичні знання не спрацьовують. Тому дітей частіше треба ставити в ситуацію всеобучу того чи іншого типу поведінки, організовувати різноманітні рольові ігри привчати дотримуватись правил людського співжиття.

Слід наголосити на ще одному профілактичному аспекті діяльності учнів. Вони повинні розуміти користь знань, вмінь, отриманих у навчальному закладі, для свого майбутнього. Це розуміння дасть можливість подолати такі моральні явища, як шпаргалки, намагання обманути педагога, обікрасти самого себе.

Попередження правопорушень серед учнів це справа не тільки дорослих, а й самих дітей. Вони повинні, по змозі, залучатися до цієї справи. У Полтавському професійному ліцеї сфери послуг це реалізується в діяльності учнівського самоврядування, Ради профілактики правопорушень, де беруть участь діти. Випадки неадекватної поведінки, які трапляються в учнівському колективі, обговорюються на внутрішньогрупових, загальних та батьківських зборах, на робочих лінійках.

З дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги заступником з НВР, класним керівником, майстром в/нпроводиться індивідуальна робота.

Правовиховна робота з учнями не може не враховувати тих умов, які склалися в їхніх сімях. Основним завданням для педагогічного колективу ліцею є виявлення сімей, які продукують цю категорію неповнолітніх, вивчення стилю стосунків між батьками та дітьми, між подружжям, морально-психологічного клімату сім’ї. Це допомагає налагодити контакти з членами сім’ї, відновити її виховні можливості.

Формує відповідну правомірну поведінку в учнів стиль педагогічної діяльності і ставлення до них вчителя. Якщо педагог недоброзичливий, нетактовний, то й учні негативно ставитимуться до нього, чинитимуть опір його виховному впливові. Цей негативний досвід вони переносять на ставлення до батьків і дорослих взагалі.

Слід зазначити, що часто правопорушення скоюються не через велике бажання зробити щось недобре, не через нестаток матеріальних благ в сім/ї, а через те, що підліток не вміє організувати свій вільний час, не може реалізуватися в навчальній та позаурочній діяльності. Тому виховна робота в Полтавському професійному ліцеї сфери послуг організовується за методикою колективної творчої діяльності, коли діти долучаються або самі планують, готують, розробляють хід свят, виховних заходів, їх сценарії, проводять їх та аналізують досягнення, невдачі і результати.

Особливістю проведення таких заходів є зайнятість кожного учня в тій чи іншій мірі, відповідальність кожного учня за якусь окрему ділянку роботи, що сприяє вихованню в учня соціальної активності, допомагає йому реалізувати себе, самоствердитися, вчить правильно і з користю для себе організувати свій вільний час.

Питання попередження злочинності серед неповнолітніх постійно розглядаються на робочих лінійках, засіданнях методичних комісій, педрадах, нарадах при директорові.

У правовиховній освіті нашого навчального закладу важливу роль відіграє робота з обдарованими учнями, залучення учнів до посильної діяльності, яка передбачає певний обсяг правових знань, умінь та навичок.

З метою правової освіти та виховання учнів, профілактики правопорушень та злочинності в навчальному закладі систематично проводяться місячники, тижні правових знань, під час яких відбуваються зустрічі з працівниками служби у справах дітей, кримінальної міліції, юстиції, центру соціальних служб.

Система правоосвітньої роботи, що створена в ліцеї, багатогранна й дієва. Тому протягомостаннього року правопорушень, здійсненихнашимиучнями, не зафіксовано, а такожзменшиласькількістьучнів, схильних до правопорушень.

18 листопада до Полтавського професійного ліцею сфери послуг був запрошений консультант Всеукраїнського фонду «Краще життя» Плосконос Віктор Леонідович, який провів профілактичну бесіду з учнями стосовно популяризації сімейних цінностей, негативних сторін громадянського шлюбу та виховання відповідального батьківства. Учні були досить активні на заході, диспутували, висловлювали власне бачення стосовно шляхів вирішення вище зазначених проблем. Наприкінці спілкування Віктор Леонідович закликав усіх присутніх берегти власне здоров’я, формувати моральні цінностіта усвідомлювати відповідальність за свої вчинки.

 

 

 

 

15 листопада з учнями ліцею була проведена цікава та повчальна бесіда на тему «Протидії торгівлі людьми». Фахівець програмного відділу благодійної організації «Світло Надії» Северин Юлія Романівна провела анкетування з питань обізнаності учнів з даної проблеми та запропонувала переглянути документальний фільм «Життя на продаж». Також підлітки отримали інформаційні буклети із порадами щодо власної безпеки в Україні та за кордоном.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 грудня в стінах Полтавського професійного ліцею сфери послуг відбулася зустріч з інспектором у справах неповнолітніх, відділення поліції в Київському районі м. Полтава Кивою С.О., який провів роз’яснювальну бесіду з учнями на тему правопорушень підлітків, насилля серед молоді та кримінальної відповідальності за вчинені неправомірні дії.

 

 

                                                                                    

 

 

Всеукраїнський урок права

9 грудня в рамках Всеукраїнського тижня права «Демократичним шляхом у майбутнє» викладачем Замулою В.В. було проведено всеукраїнський урок права «Права і свободи людини в демократичному суспільстві». Серед безлічі видів робіт на уроці особливо активно учні прийняли участь у міні-диспуті, міні-проекті авторської країни з власними правами, вправі «У мене є права на …». Учні отримали позитивний заряд емоції на весь день!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профілактична бесіда на тему правопорушень

8 грудня в рамках Всеукраїнського тижня права та щорічної акції «16 днів проти насилля» до ліцею був запрошений, старший лейтенант поліції, заступник командира батальйону Управління патрульної поліції у місті Полтаві Департаменту патрульної поліціїПипенко Павло Сергійович. Він провів профілактичну бесіду для учнів нашого навчального закладу, що стосувалася актуальних проблем в молодіжній категорії суспільства, пов’язаних з неправомірними та насильницькими діями в різних життєвих обставинах. Павло Сергійович пояснив, що частіше за все сучасні підлітки здійснюють правопорушення в стані алкогольного чи наркотичного «дурману». Особливу увагу Павло Сергійович акцентував на відповідальності перед законом за вчинені неправомірні дії.

                                                                                                                                                                             

 

 

Форма входу
Пошук
Календар
«  Грудень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Погода
погода Poltava прогноз погоды на 5 дней
ППЛСП © 2018
Сайт створено у системі uCoz